Foto: Scanpix

25 prosent vil slite med renteøkning

Blant de som har boliglån, er det 25 prosent som vil bli bekymret for egen evne til å klare renter og avdrag dersom renten går opp tre prosentpoeng, viser en landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.- Undersøkelsen viser at unge i etableringsfasen i større grad vil bli påvirket av en renteøkning, sier adm. direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.Personer under 30 år er mest bekymret for egen økonomi, der nærmere fire av ti oppgir at de ville blitt bekymret ved en renteøkning på tre prosentpoeng.84 prosent tror en rentøkning på tre prosentpoeng vil føre til at unge i etableringsfasen vil få problemer med å betale renter og avdrag. Denne oppfattelsen er lik i alle aldersgrupper, i ulike deler av landet og blant menn og kvinner.KLP Banken ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene.- Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-lån for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende. En renteøkning kan også ramme indirekte. Enkelte foreldre har lånt opp på egen bolig for å hjelpe barna, sier Andersen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også