- Broadnet hadde flere alvorlige brudd på loven

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt vedtak om retting og varsel om overtredelsesgebyr til Broadnet.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt vedtak om retting og varsel om overtredelsesgebyr til Broadnet, etter flere alvorlige brudd på ekomloven. Vedtaket kommer etter tilsynet i «Nødnettsaken», der Nkom i september varslet at selskapet må rette en rekke avvik.I januar varslet Broadnet selv til Nkom at det var oppdaget avvik fra selskapets sikkerhetsrutiner, der en ansatt hos en underleverandør i India skal ha hatt mer omfattende tilganger til IKT-systemer enn forutsatt. På denne bakgrunn startet Nkom tilsynssak med Broadnet. Nå foreligger myndighetens vedtak.Omtrent samtidig startet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tilsyn med Direktoratet for nødkommunikasjon (Nødnett, som siden den gang er blitt organisatorisk underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og med underleverandøren Motorola.Broadnet er en betydelig leverandør av infrastruktur til Nødnett, og NSM og Nkom har derfor valgt å se sakene i sammenheng.Nkom har ført sitt tilsyn i hovedsak etter ekomloven, og NSM etter sikkerhetsloven. Myndighetene har deltatt i hverandres tilsynsaktiviteter.Tilsynene har ikke omfattet alle forhold knyttet til forsvarlig sikkerhet hos tilsynsobjektene, men har konsentrert seg om de aktuelle hendelsene og bakenforliggende årsaker. Tilsynene har likevel avdekket alvorlige sårbarheter og omfattende svikt i rutiner.Les mele meldingen her