Flere advarer mot uvettig dronebruk

Luftfartstilsynet, politiet og Avinor går hardt ut mot dronebruk nær flyplasser. Bøter og fengselsstraff er konsekvensen, opplyser politiet.

Bare den siste måneden har tre lufthavner i Norge måttet stenge på grunn av droneflyging for nær innflyging og rullebaner, skriver NRK.– Vi må gå skarpere ut og advare mot et fenomen som brer om seg, sier politioverbetjent Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon.– Det er en radius rundt alle flyplasser på fem kilometer der det ikke er lov å fly droner. Dersom du bryter dette, kan det føre til både bøter og fengselsstraff, forteller Krohn.Avinor-direktør Henning Bråtebæk varsler at Avinor vil anmelde enhver sak hvor en drone utgjør fare for flytrafikken. Det samme gjelder Luftfartstilsynet.– Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler. Luftfartstilsynet vurderer å anmelde alle brudd på denne lovgivningen, sier Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker