FNI-indeksen: Konjunkturoppgangen fortsetter

FNI-indeksen viser at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen.

FNI (Financial News Index) indeksen, konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. oktober i år. Etter å ha justert litt ned i september, er FNI-indeksen tilbake rett over nivåene vi så i juli og august. Tall for oktober viser derfor en vekst som ligger litt over gjennomsnittet for tredje kvartal. FNI-indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, med svakt tiltagende vekst. Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som trekker indeksen opp i oktober, det vil si IT, teknologi og oppstartsbedrifter. Særlig varehandel og pengepolitikk kan trekkes frem som temaer som trekker ned. Oljeservice bidrar også negativt, men i avtagende grad. Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også