Forskere: Ukjente fiskearter kan bli framtidens mat og medisin

Under og rundt iskanten i Arktis lever det minst 635 unike fiskelag som forskere vet lite, eller ingenting om, skriver Klassekampen.Foreløpig er det kun polartorsken som er kommersiell, men nå øker også interessen for andre arter. Om noen år kan arktisk fisk som ringbuk, langebarn og ålebrosme bli mat eller medisin.– Fiskene kan inneholde bioaktive stoffer og kjemiske strukturer som vi har bruk for til medisin, helsekost eller dyrefôr. I tillegg vil verdens mennesker også i fremtiden trenge protein og fett, sier Ragnhild Whitaker ved Nofima, et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt.Professor Jørgen Schou Christiansen ved arktisk og marin biologi, Norges arktiske universitet, mener man bør la de ukjente artene være i fred.– Tar vi med torsk og de artene vi høster i dag, så dreier den kommersielle interessen seg om under ti prosent av alle artene i nord. Dette betyr at vi ikke må høste de øvrige. De aller fleste har som sitt livs største oppgave å holde liv i annen fisk, fugl, eller sjøpattedyr, sier Christiansen.(©NTB)