Høvler vekstanslagene for landets økonomi

Storbritannia - Foto: AP

Storbritannias regjering venter at landets økonomi vil vokse betydelig mindre enn tidligere anslått.

Storbritannias regjering kutter anslaget for landets økonomiske vekst i 2018 til 1,4 prosent fra det forrige anslaget i mars på som var på 1,6 prosent, melder Bloomberg, ifølge TDN Finans.For inneværende år høvles anslaget til en vekst på 1,5 prosent fra tidligere 2,0 prosent.Når det gjelder veksten i 2019, anslås denne til 1,3 prosent, ned fra tidligere anslag på 1,7 prosent.Veksten i 2020, kutter med seks prosent poeng til 1,3 prosent.


Les også