Hva har konsumprisene å si for renten?

Ekspertene tolker dagens tall.

Tall fra SSB viser fredag at kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 1,1 prosent på årsbasis i oktober.Fra september til oktober steg kjerneinflasjonen 0,3 prosent.Konsensus lå på 1,0 prosent oppgang på årsbasis. Årsveksten i kjerneinflasjonen steg dermed fra 1,0 prosent i september.KPI steg 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 1,2 prosent på årsbasis. Dette er ned fra 1,6 prosent i september, og den laveste 12-månedersveksten siden 2013.Den viktigste årsaken til nedgangen i årsveksten er elektrisitet, inkludert nettleie.- Historisk oktoberSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets påpeker at månedsoppgangen i kjerneprisene på 0,3 prosent er den høyeste i oktober så langt tilbake som meglerhuset har tall.- Oppgangen skyldes særlig en reversering av flyreiseprisene, som ble sterkere enn vi hadde lagt til grunn. Hovedbildet er fortsatt at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs. Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene, skriver han i en oppdatering.DNB Markets tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september.- Sterkt argumentSjefanalytiker Erik Bruce ser ingen grunn til å endre sitt Norges Bank-syn betydelig etter dagens tall.- Men én ting er verdt å nevne. Norges Bank estimerte en kjerneinflasjon på 1,3 prosent i november, et tall vi vil få før desember-prognosen. Slik det ser ut nå, er estimatet trolig litt høyt. Flyprisene vil sannsynligvis korrigere ned igjen. Men så har vi matprisene. Basiseffekter vil trolig løfte disse noe neste måned, men å ha en sterk mening om hvor mye er vanskelig, skriver han i en oppdatering.- Alt i alt vil kjerneinflasjonen trolig ende opp på den svake siden neste måned, men ikke mer enn, la oss si, 0,1-0,2 prosentpoeng. Med dagens kronekurs og oljepris er argumentet for en høyere rentebanen fortsatt sterkt, legger Bruce til.- Vaker godt underSeniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets oppsummerer med at den underliggende tendensen fortsatt er svak.- Utsiktene er at kjerneinflasjonen vil fortsette å vake godt under målet. Men Norges Bank har allerede tatt høyde for dette. Ifølge banken vil kjerneinflasjonen øke bare litt fra nivåene vi har nylig har sett, og holde seg rundt 1,5 prosent gjennom 2018/19. Banken ser ikke for seg at kjerneinflasjonen begynner å bevege seg mot målet før 2. halvår 2020, skriver han i sin oppdatering.


Les også