Karl Johan terrorsikres

De nærmeste ukene vil tunge blomsterkasser, benker og betongringer med jord og planter i plasseres på Karl Johan. Ikke bare som pynt, men som terrorsikring.Londons antiterrorsjef advarte sist uke mot bilterror i Karl Johans gate, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa da at tiltak var rett rundt hjørnet.I samråd med politiet setter Oslo kommune nå i gang med disse tiltakene. Det vil bli utplassert hindringer på Karl Johan samt Jernbanetorget, Lille Grensen og Arbeidergata.Hensikten er å hindre og forebygge såkalt «tilsiktet påkjørsel», som man har sett eksempler på i blant annet Stockholm, Nice,; London og New York.Kommunen understreker at det ikke er noen konkrete trusler mot Oslo eller disse områdene, men at kommunen, i samarbeid med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), har bestemt seg for å iverksette disse tiltakene.– Oslo skal være en trygg by. Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).Det er meningen at de fysiske hindringene skal integreres i bybildet så langt det er mulig. Et eksempel på dette er de allerede utplasserte blomsterurnene langs Karl Johan ved Stortinget.I tillegg til utplasseringen av de fysiske hindringene vil det også bli strammet inn på reglene for varelevering, opplyser kommunen.