Kina tror at Venezuela klarer å håndtere sine gjeldsforpliktelser

Kina, som er Venezuelas største kreditor, har tillit til at regjeringen i Caracas kan overholde sine gjeldsforpliktelser.

Næringsliv

Den kinesiske uttalelsen falt etter at to kredittvurderingsselskaper plasserte Venezuela i klassen for land som misligholder sin gjeld. Selskapene Fitch og Standard & Poor framholdt at Venezuela ikke har klart sine avdragsforpliktelser.Kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez var raskt ute med å si at Venezuela umiddelbart har begynt å betale renter for å kutte i etterslepet.Regimet i Venezuela er tynget under en gjeldsbyrde som er anslått til 150 milliarder dollar. Av dette står Kina for anslagsvis 20–30 milliarder dollar.– Vi betaler vår gjeld, uansett hva ratingbyråene, det amerikanske finansdepartementet, EU eller president Donald Trump sier, sa Rodriguez.Ut av kuldenSamtidig som gjeldsforholdet til Kina ble satt i søkelyset, kom en delegasjon fra Caracas til Moskva for å undertegne en avtale om restrukturering av gjeld. Delegasjonen ble ledet av finansminister Simon Zerpa.Partene har inngått en avtale som myker opp betingelse for å tilbakebetale et lån fra 2011 på 3,15 milliarder dollar. Lånet ble brukt til å finansiere kjøp av russiskproduserte våpen. I henhold til den nye avtalen skal lånet nedbetales over ti år, med «minimale avdrag de første seks årene», som det heter.– Dette er svært gunstige betingelser som Venezuela kan overholde. Avtalen styrker forholdet mellom våre to land, sa den venezuelanske visepresidenten for økonomiske saker, Wilmar Castro Soteldo, på et pressemøte i Moskva.Fra russisk side blir det sagt at reduksjonen i gjeldsbyrden vil åpne for overføring av midler til Venezuelas økonomi og bedre landets solvens.Lite å få viteI Beijing var det svært begrenset med konkrete opplysninger.– Det jeg kan si på det nåværende tidspunkt, er at finanssamarbeidet mellom Kina og Venezuela, så vel som samarbeidet på andre områder, foregår på en normal måte, sa utenriksdepartementets talsmann Geng Shuang onsdag.Han la til at Kina vurderer det slik at folket og regjeringen i Venezuela evner å håndtere sin virksomhet på en proper måte, blant annet gjeldsforpliktelsene.Venezuelas president Nicolás Maduro har antydet at hans regjering er i forhandlinger med Kina om en gjeldsavtale.(©NTB)

kina
venezuela
gjeld
Nyheter
Næringsliv