«Kjetting-Jan» slår et slag for norsk arbeidskraft

- Vi har ikke like rammebetingelser som dem som driver utelukkende med innleid arbeidskraft, fastslår «Kjetting-Jan».

Næringsliv

For en tid tilbake omtale vi Jan Vindenes, populært kalt «Kjetting-Jan», som kansellerte en ordre da kunden ville benytte utenlandsk arbeidskraft.Les også :I den forbindelse hadde Vindenes et møte med stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) i forrige uke der han delte sine bekymringer om nettopp bruken av utenlandsk arbeidskraft. - Når det hentes inn arbeidskraft gjennom utenlandske byråer har myndighetene ikke samme innsyn i verken godtgjørelsen som betales, skatt eller arbeidsgiveravgift. Vi betaler våre ansatte langt over tariff, og tilbyr fast ansettelse gjennom hele året. Stadig flere firma presses til å legge om til innleie av utenlandsk arbeidskraft, og dermed presses norske arbeidsfolk ut av arbeidsmarkedet og over på NAV eller midlertidige kontrakter, uttalte han på møtet.  - Jeg tror neppe det er mulig eller ønskelig å stoppe internasjonaliseringen, men støtter fagforeningenes bekymringer. Dette har fått utvikle seg for langt. I flere bransjer er det nå snart ikke flere norske arbeidere tilbake, mente han og fastslo samtidig at han mener at staten gjør situasjonen verre med å legge avgift på norske ansettelser.«Kjetting-Jan» vil ha bort avgiften på 14 prosent, noe han mener vil gi mer konkurransekraft og flere norske arbeidsfolk tilbake i bedriftene.KvalitetVindenes medgir at arbeidskraft fra utlandet sikkert kunne ført til flere oppdrag, men velger heller å slå et slag for kvalitet.- Vi kan leie inn utenlandsk personell til lave rater, og organisere det gjennom et utenlandsk bemanningsbyrå. Vi vinner sikkert flere oppdrag, men mister kvalitetskompetanse fordi pris kommer foran kvalitet. Vi vil at våre arbeidsfolk skal ha en rimelig lønn å leve av, slo Vindenes fast, og la til:- Fagbevegelsen, bedriftsledere og politikere må sette seg sammen og lage rammebetingelser som sikrer norske arbeidsfolk på norske arbeidsplasser. Gjennom å fokusere mer på kvalitet enn pris kan vi vinne frem i internasjonal konkurranse, samtidig som norske arbeidsfolk fortsatt kan ha rimelig god lønn for sitt arbeid.

kjetting-jan
jan vindenes
Sotra Anchor & Chain
arbeidskraft
Nyheter
Næringsliv