Konsumprisene overrasker på oppsiden

Konsensus på 1,0 prosent var litt for lavt. Men årsveksten er den laveste siden februar 2013.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, steg 1,1 prosent på årsbasis i oktober, viser tall fra SSB fredag.Fra september til oktober steg kjerneinflasjonen 0,3 prosent.Konsensus lå på 1,0 prosent oppgang på årsbasis. Årsveksten i kjerneinflasjonen steg dermed fra 1,0 prosent i september.KPI steg 0,1 prosent på månedsbasis, mens oppgangen var 1,2 prosent på årsbasis. Dette er ned fra 1,6 prosent i september, og den laveste 12-månedersveksten siden 2013.Den viktigste årsaken til nedgangen i årsveksten er elektrisitet, inkludert nettleie.Flypriser tok avDen største drivkraften bak KPI-oppgangen (på månedsbasis) var flyprisene, som steg 16,9 prosent.Prisen gikk opp for både innenlands- og utenlandsreiser, noe som ifølge SSB må sees i sammenheng med høstferien.En prisnedgang på drivstoff og elektrisitet bidro til å dempe oppgangen.På årsbasis var en moderat økning i beregnet husleie for selveiere, samt prisøkning på restauranttjenester og drivstoff, de viktigste bidragsyterne til oppgangen.Prisnedgang på møbler og matvarer bidro til å dempe oppgangen.Mer om tallene her. Produsentprisene faltProdusentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) steg 2,5 prosent fra september til oktober.SSB forklarer dette med en kraftig prisøkning på naturgass.På årsbasis steg produsentprisene 9,0 prosent.Les mer her.


Les også