Norge bruker fjerde mest på helse i OECD

Norge kommer på fjerdeplass blant OECD-landene når man sammenligner helseutgifter per innbygger, ifølge SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til OECDs helserapport Health At A Glance, som tar for seg landenes helsesystemer og befolkningens helsetilstand.For å kunne sammenligne landenes helseutgifter, presenteres utgiftene i amerikanske dollar og justeres for pris- og lønnsnivå i det enkelte land. Med denne metoden lå Norges helseutgifter på 6.647 dollar per innbygger i 2016. Det tilsvarer omtrent 54.000 kroner.USA topper denne listen, mens Sveits og Luxembourg innehar plassene foran Norge.Dersom man ser på landenes helseutgifter som en andel av brutto nasjonalprodukt (BNP), brukte Norge 10,5 prosent av BNP på helse i 2016. Gjennomsnittet for OECD-landene er 9 prosent.Regnet på denne måten brukte USA hele 17,2 prosent av BNP på helseformål. Dette er langt mer enn gruppen av land som bruker nest mest penger – en gruppe som alle de skandinaviske landene er en del av, i tillegg til blant annet Tyskland og Nederland.OECD-rapporten tar også for seg forventet levealder i landene, og i 2015 var den gjennomsnittlige levealderen regnet til 80,6 år. I Norge hadde menn i 2015 en forventet levealder på 80,5 år, mens den forventede levealderen for kvinner var 84,2. I Norden er det menn fra Island og kvinner fra Finland som lever lengst.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også