OECD: Vekst i verdensøkonomien, men for lite investeringer

Verdensøkonomien vokser i sitt raskeste tempo siden 2010, men investeringsnivået er ikke høyt nok, viser halvårsprognosen til OECD.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) opprettholder sin spådom for vekst i verdensøkonomien på 3,6 prosent i 2017. Neste år anslår organisasjonen at veksten blir 3,7 prosent og 3,6 prosent i 2019.– Veksten har fått fart, og de kortsiktige utsiktene er positive, men det er fortsatt klare svakheter og sårbarheter, sier OECDs generalsekretær Angel Gurría.Han oppfordrer land til å innføre reformer som påskynder privat sektor til å fremme produktivitet, høyere lønninger og inkluderende vekst.Svak vekst i etterspørselen verden over, samt frykt for politiske problemer og statlig regulering, har fortsatt den lave investeringsveksten siden finanskrisen i 2008, ifølge OECD.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også