Sjeføkonom sliter med å se sterkere krone

Et rally i oljeprisen er halmstrået.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 Gruppen slapp i dag sin seneste månedsrapport.Der prøver hun å svare på hvorfor kronen er så svak, når oljeprisen stiger og veksten tiltar.- Valutakursen for et land vil over tid reflektere hvor sterk økonomien er. I korte perioder kan kursen drives av spekulanter, men over tid vil kursen reflektere fundamentale økonomiske forhold, skriver sjeføkonomen.Sliter med å se økt eksportHun ser ikke at økt eksport skal utløse en økt etterspørsel etter kroner fremover.- Statistikken så langt i år taler ikke for at det er i ferd med å skje. Ser en på investeringsmuligheter i Norge, venter vi at det i år grovt sett skal investeres rundt 150 milliarder i oljesektoren, rundt 200 milliarder i bolig og kun 21 milliarder kroner i fastlandsindustrien. Det er lite trolig at utlendinger er veldig ivrige på å invester i eiendomsmarkedet i Norge nå, fortsetter Holvik.- Og innen fiske og oppdrett er det begrensinger på vekst. Da står en igjen med et potensial for å investere i olje, eller fastlandsnæringer. Flere utenlandske oljeselskaper, som ExxonMobil i forrige uke, har varslet at de trapper ned sin aktivitet på norsk sokkel, konstaterer hun.- Norge er ikke attraktivtSjeføkonomen påpeker at kostnadsnivået i Norge er høyt, til tross for en svak valutakurs.- Der vi trolig er konkurransedyktige, er at vi har relativt lave lønninger for høykompetent arbeidskraft. Det skjer mye innen forskning og i gründermiljøer. Problemet er at vi ikke greier å utvikle slike selskaper til å bli store. I Norden er det Sverige som tiltrekker seg 60 prosent av risikovillig kapital, skriver Holvik.Hun forteller videre at svak vekst har bidratt til at Norges Bank har holdt renten lav. Dermed er det få utlendinger som plasserer penger i Norge. Et svakt boligmarked tror Holvik vil gi lave renter lenge.- Svak kronekurs avslører at Norge ikke er et attraktivt land å investere i. Harvard har advart om at Norge ligger svakt an i OECD når det gjelder strukturer for omstilling. Selv om veksten er i ferd med å ta seg opp, og flere kommer i arbeid, så handler det mye om lav rente og offentlig pengebruk, fortsetter sjeføkonomen.- Det vi trenger er flere eksportbedrifter. Vi trenger å produsere mer som kan konkurrere med import, og ikke minst å legge bedre til rette for at gründerbedrifter kan utvikle seg og bli store i Norge. Jeg tror det må kraftig reformlut til for å øke investeringene i Norge, og sikre nasjonalt eierskap. Kostnader må videre ned, det må gjøres mer skattemessig gunstig å investere i næringsliv, formuesskatten må fjernes, og vi må tørre å heie på dem som satser og vinner i næringslivet, føyer hun til.Oljeprisen er halmstråetPå kort sikt synes Holvik det er lite som taler for at kronen skal styrke seg vesentlig.- Det normale sesongmønsteret er tvert imot at kronen ofte har svekket seg mot nyttår, som følge av dårlig likviditet i kronemarkedet. Norges Bank har av den grunn normalt pleid å avstå fra valutavekslinger for oljefondet i desember måned. Vi tar derfor høyde for at kronen kan holde seg svak ut året, og kanskje svekke seg noe mot årsskiftet, skriver sjeføkonomen.Neste år tror hun valutamarkedet vil være opptatt av å følge med på renteøkninger i USA og spekulasjoner om når sentralbanken i Sverige og Europa vil signalisere sine første rentehevinger.- Om ikke det skjer et kraftig hopp i oljepris, eller andre endringer som vil utløse kapitalinngang til Norge, vil trolig kronekursen trolig ikke styrke seg vesentlig. Men, temaene i valutamarkedet svinger, så en stor dose ydmykhet i å spå kronens utvikling er på sin plass, avslutter Holvik.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også