Søksmål fra Marine Harvest avvist

Marine Harvest fikk ikke gjennomslag i EFTA-domstolen for sitt argument om at Norge gir ulovlig statsstøtte til fiskerisektoren.

Ivan Kverme

EFTA-domstolen avviser søksmålet som grunnløst.Det er en norsk særavgift på eksport av fisk og fiskeprodukter som har fått Marine Harvest til å reagere. Avgiften går til å finansiere aktivitetene til Norges sjømatråd, noe Marine Harvest mener utgjør ulovlig statsstøtte.Marine Harvest ba EFTAs overvåkingsorgan ESA om å se nærmere på avgiften, men ESA avsluttet saken fordi overvåkingsorganet ikke har myndighet til å overvåke statsstøtte i fiskerisektoren.Nå bekrefter EFTA-domstolen at ESA tolket regelverket riktig. Dermed faller søksmålet.– Vi er tilfreds med at EFTA-domstolen er enig med ESA, sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke.– Statsstøtte til fiskerisektoren faller utenfor ESAs ansvarsområde, noe ESA har praktisert helt siden EØS-avtalen trådte i kraft, sier hun.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker