«Vrakpant» på fritidsbåter

Vidar Helgesen. NTB Scanpix
Næringsliv

Regjeringens lenge etterlyste ordning med vrakpant for fritidsbåter er endelig sjøsatt. På én måned er minst 970 båter samlet inn. – Det er bare én måned siden ordningen ble innført, men det er allerede levert inn om lag 1.000 fritidsbåter. Det betyr at ordningen fungerer bra, sier miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.For å få fjernet de mange fritidsbåtene som ligger forlatt og kassert langs norske strender, har regjeringen gjort det enklere å levere inn gamle båter til avfallsmottak og innført en utbetaling på 1.000 kroner.– Dumping av fritidsbåter langs strender og i havet bidrar til marin forsøpling. Ved å sørge for at fritidsbåter får en forsvarlig behandling, forhindrer vi både lokal forsøpling og at gamle båter brytes ned til mikroplast, sier Helgesen.970 søknaderOrdningen ble innført 1. oktober, og allerede én måned senere har Miljødirektoratet mottatt 970 søknader om utbetaling av 1.000 kroner. Det betyr at minst 970 båter er samlet inn.Gamle fritidsbåter som blir etterlatt i naturen eller senkes ulovlig, bidrar både til forsøpling og lokal forurensning. Over tid blir plasten i båtene brutt ned til mikroplast i havet, som er negativt for miljøet.Kommunene har nå fått en tydelig plikt i avfallsforskriften til å sørge for at fritidsbåter opp til 15 fot, uten innenbordsmotor, kan leveres inn gratis til et mottak i kommunen eller i nærheten av kommunen.Anlegg som får tilskudd til behandling av større fritidsbåter, skal ta imot båter opp til 1,1 tonn gratis. For båter som er tyngre, vil avfallsanleggene få lov til å kreve en delbetaling for å dekke kostnadene.Det er anslått at det er 15.000 utrangerte fritidsbåter i Norge.

Båt
fritidsbåter
Nyheter
Næringsliv