Vurderer mannspoeng på kvinnedominerte fag

NTNU i Trondheim har lenge brukt kvinnepoeng for å få kvinnertil å studere teknologi. Nå vil ledelsen ha mannspoeng på kvinnedominerte fag.Den nye diskrimineringsloven som trer i kraft 1. januar 2018 tillater bruk av ekstrapoeng for menn som søker på kvinnedominerte studier, skriver Adresseavisen.NTNU er universitetet i Norge som har brukt kvinnepoeng i størst omfang. Målet har vært å rette opp mannsdominansen på teknologiske fag. Etter fusjonen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik, har NTNU fikk inn nye fag med sterk kvinnedominans.Rektor Gunnar Bovim jobber med ferdigstilling av en ny handlingsplan for likestilling og mangfold. Planen trer i kraft ved årsskiftet. Et nytt prinsipp er å hjelpe fram det underrepresenterte kjønn, uavhengig av om det er kvinner eller menn.– Alle studier med mindre enn 40 prosent av ett kjønn skal gjennomføre tiltak for å bedre balansen, sier han.NTNU-styret anbefaler at kjønnspoeng skal vurderes når mindretallet har vært under 40 prosent de tre siste år, og på studier der kjønnsbalansen i arbeidslivet er skjevere enn 70–30.– Vi må vurdere guttepoeng på en del studier, sier Anne Borg, prorektor for utdanning ved NTNU. Men ekstrapoeng blir ikke det første tiltaket man griper til, varsler hun.– Kunnskapsdepartementet har lagt opp til en ganske streng prosedyre der man skal prøve ut ulike tiltak før det er aktuelt å søke om innføring av ekstrapoeng.Av de 289.000 studentene her i landet er 60 prosent kvinner. I aldersgruppen 19 til 24 år tar 28 prosent av mennene høyere utdanning. Blant kvinnene er andelen 43 prosent.