1.500 bedrifter får en halv milliard mindre i arbeidsgiveravgift

Regjeringen gjeninnfører redusert arbeidsgiveravgift for transport- og energiforetak i distriktene. De nye satsene gjelder fra 1. januar. 

Næringsliv

Det betyr at over 1.500 bedrifter får til sammen 585 millioner kroner mindre å betale i arbeidsgiveravgift, noe som vil gi bedre rammebetingelser for næringsutvikling i distriktene, mener finansminister Siv Jensen (Frp) og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).- Det betyr at bedriftene blir mer lønnsomme, og vi sikrer viktige arbeidsplasser i distriktene, sier Sanner.Gjennomslag i EUSatsene ble hevet i 2014 etter at EU-kommisjonen i 2013 endret reglene for statsstøtte, slik at store deler av energi- og transportsektoren i distriktene ikke lenger kunne beregne redusert arbeidsgiveravgift.Siden har regjeringen jobbet hardt med å få endret EUs regler, slik at transport og energi igjen kunne være omfattet av den norske ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen). Tidlig i sommer ble det klart at Norge hadde fått gjennomslag i EU for sitt syn.Tett dialog- Vi hatt en tett dialog med både kommisjonen og ESA, og i mai i år ble det klart at kommisjonen godtok de norske forslagene til endringer i EU-lovgivningen, opplyser Jensen i en pressemelding.Endringene er nå tatt inn i EØS-avtalen, og 12. desember vedtok Stortinget at transport og energi igjen skulle inkluderes i ordningen.

arbeidsgiveravgift
Nyheter
Næringsliv