245.000 jobless claims

Antall førstegangssøkere på ledighetstrygd kom inn høyere enn ventet. 

Foto: AP

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 245.000 per 16. desember, mot 225.000 foregående uke.Antall førstegangssøkende var ventet til 233.000 personer, ifølge Bloomberg-estimater.Det løpende gjennomsnitt for de fire seneste ukene var 236.000, mot 224.750 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA var 1,889 millioner personer. Det var på forhånd ventet 1,898 millioner.