Advarsel: Renten kan heves tidligere enn forventet

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Dette var som ventet.Videre heter det at endringene i utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten.Rentehevingen nærmer seg- Norges Bank hevet rentebanen omtrent som ventet i 2018 og 2019, og signaliserer nå at første renteheving kommer allerede rundt årsskiftet til 2019. På pressekonferansen pekte sentralbanksjefen på desember 2018, skriver Jeanette Strøm Fjære og Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets.DNBs prognose er at rentehevingen kommer først høsten 2019 ettersom de venter svakere vekst i lønninger og inflasjon. Med dagens rentebane har imidlertid sannsynligheten for en tidligere renteheving økt.2018 eller 2019?- Rentebanen indikerer renteheving i desember 2018 eller januar 2019. Rentebanen ble løftet litt fra midten av 2018 og utover. Rentebanen ble løftet med 20 basispunkter på det meste (i Q4 2019 og Q1 2020). Banen ser nå ut til å indikere 68 prosent sannsynlighet for en renteheving i desember 2018 og fullt ut en renteheving i januar 2019, skriver Strøm Fjære og Aamdal.Hovedstyret vurderer fortsatt at styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå fremover. På pressekonferansen pekte sentralbanksjef Olsen på at en første renteøkning var mest sannsynlig i desember 2018.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også