Arbeidsledigheten faller

Ifølge foreløpige tall fra NAV faller arbeidsledigheten i Norge. 

Næringsliv

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i november, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. I november 2017 var det registrert 64.126 arbeidsledige personer i Norge. Det tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken.På forhånd var det ventet en ledighetsgrad på 2,4 prosent, ifølge Bloomberg.Nedgangen siden i fjor på samme tid er på 13.941 og ledighetsprosenten falt fra 2,8 prosent. Antallet arbeidssøkere på tiltak var 20.502 i november, tilsvarende 0,7 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NAV. – Den registrerte arbeidsledigheten fortsatte å falle i november. Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos NAV, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om oppsigelser og permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med samme måned i fjor. Rogaland hadde med størst nedgang med 32 prosent, fulgt av Nordland med 23 prosent.Hele rapporten

arbeidsledighet
nav
Nyheter
Næringsliv