Bare én av tre som skal ut, søker offentlig hjelp

Bare én av tre norske bedrifter som vil satse internasjonalt, har bedt offentlige etater om hjelp. Nettverk med andre bedrifter er mer populært.

Næringsliv

Det viser en omfattende kartlegging Det norske handelskammerforbund har gjort blant 1.438 bedrifter.På spørsmål om hvem bedriftene ville henvendt seg til for å oppnå nødvendig kompetanse til å satse internasjonalt, svarer én av tre virkemiddelapparatet i Norge og en tilsvarende andel annen norsk bedrift.Samtidig svarer 39 prosent av de spurte på spørsmål om hvilken tjenestetype de kunne hatt behov for, at de har mest behov for kunnskapsdeling i nettverk med andre bedrifter.I undersøkelsen nevnes Innovasjon Norge, Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Eksportkreditt og Utenrikstjenesten som eksempler på offentlige virksomheter som skal hjelpe norske bedrifter utenlands.– Jeg er overrasket over at ikke flere enn én av tre bedrifter mener det offentlige virkemiddelapparatet er viktig, sier Bergen Næringsråds leder Marit Warncke til NTB.Hun peker på flere mulige årsaker til at en norsk bedrift som vil ut, like gjerne henvender seg til andre bedrifter som til det offentlige.– Det er for komplisert og for detaljert. Man må forenkle. Når det gjelder statsbesøk hvor man ønsker å få næringslivet med, må man også tenke på de små bedriftene.

Nyheter
Næringsliv