Færre svenske sykepleiere vil til Norge

Antall svenske sykepleiere som søker seg til Norge har sunket med nærmere 90 prosent på sju år.

Næringsliv

Det svenske sykepleierforbundet mener det er fordi interessen blant nyutdannede sykepleiere har minsket.– Jeg ser det som et resultat av lønnsutviklingen. Du kan nå få en startlønn som nesten matcher den i Norge, sier Viviana Lundberg, talsperson for forbundet.Forbundet mener også den økende etterspørselen etter sykepleiere i Sverige har bidratt til at færre søker seg til nabolandet.(©NTB)

sykepleiere
sverige
arbeidsinnvandring
lønnsutvikling
Nyheter
Næringsliv