Ferske laksetall

Den stående laksebiomassen ved utgangen av november 2017 var høyere, sammenlignet med samme periode året før.

Den stående laksebiomassen var ifølge tall fra Sjømat Norge ved utgangen av november 2017 752.000 tonn, opp fra 690.000 samme periode året før, en oppgang på ni prosent, skriver TDN Finans.2017-generasjonen var på 329.800 tonn ved utgangen av november, sammenlignet med 280.000 tonn for 2016-generasjonen samme måned året før.2016-generasjonen utgjorde 421.000 tonn per november 2017, mot 410.000 tonn for 2015-generasjonen året før.Snittvekten for generasjonene 2016 og 2017 var henholdsvis 3,6 og 1,1 kilo pe november, mot henholdsvis 3,6 og 1,0 kilo for 2015 og 2016-generasjonene samme måned året før.