Ferske tall fra USA

Nøkkeltall fra USA tikker inn som ventet.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA var opp 0,4 prosent i november, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var indeksen opp 2,2 prosent.KPI var ventet å stige med 0,4 på månedsbasis og opp 2,2 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg-estimater.Konsumprisene eksklusiv mat- og energipriser var opp 0,1 prosent på månedsbasis, og opp 1,7 prosent mot samme måned året før.Her var indeksen ventet å stige 0,2 prosent på månedsbasis og 1,8 prosent på årsbasis.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også