Flere dro kortet i desember

Så langt i desember er det utført 96,1 millioner kortkjøp. 

kort, bankkort, kredittkort, mastercard, betalingskort

Sammenlignet med samme periode i 2016 har kortbruken økt med 4,5 prosent, mens omsetningen har økt med 4,6 prosent.– Fredag 15. desember er den dagen til nå i desember med flest kortkjøp og høyest kortomsetning. Denne dagen ble det gjennomført nesten 7,7 millioner kortkjøp med en omsetning på rett i overkant av 3 milliarder kroner, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.Nets' årlige julehandelundersøkelse viser at kvinner regner med å kjøpe 14 julegaver. Tilsvarende tall for menn er 9 gaver. I snitt ventes det at hver person planlegger å kjøpe 12 julegaver, det samme som i fjor.Totalt regner de spurte med å bruke 5.564 kroner på gaver. Det er en økning på 26 kroner fra i fjor.Mennene opplyser at de planlegger å bruke 5.144 kroner på gaver, mens kvinnene forventer å bruke 5.994 kroner. Det er en økning på henholdsvis 44 og 13 kroner fra 2016.– Ut fra undersøkelsen kan det tyde på at mennene kjøper færre, men dyrere gaver enn kvinnene. Mennene forventer å bruke 676 kroner i gjennomsnitt, en økning på 37 kroner fra i fjor. Kvinner på sin side forventer å bruke 441 kroner i snitt per gave, noe som er 17 kroner mer enn i fjor, sier Tjore.(©NTB)