Flere fødes utenfor sykehus

Hvert år fødes 400 barn utenfor sykehus. Dødeligheten for disse barna er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus, viser ny forskning fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Nyfødt barn. Foto: Tommy Ellingsen / Scanpix.
Næringsliv

Norge har 50 fødeinstitusjoner og ni prosent av norske kvinner bor en time eller mer unna et fødested. Over dobbelt så mange som for 30 år siden føder i dag utenfor sykehus.- Det er mye tryggere å føde i Norge i dag enn for 30 år siden, men mange har lang reisevei til fødested. Uplanlagte fødsler er derfor ikke alltid mulig å forhindre, fastslår stipendiat Björn Gunnarsson i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.Han disputerer for doktorgraden 8. desember og presenterer funn om risikoen knyttet til å føde utenfor sykehus. I avhandlingen «Unplanned out-of-institution births: Incidence, outcome, and prediction of imminent childbirth» har Gunnarsson og forskerteamet hans analysert materiale fra Medisinsk fødselsregister fra 1999 til 2013.- Ett av de viktigste funnene er at dødeligheten for barn født utenfor sykehus er over dobbelt så høy som for dem som fødes på sykehus. Vi må sette fokus på fødsler utenfor sykehus og prøve å finne ut hvordan vi kan få tallene ned, sier Gunnarson.Over 6.000 barn er de siste 15 årene blitt født utenfor sykehus i Norge – gjennomsnittlig over 400 årlig. Det er nesten dobbelt så mange som i 1980.- Dødsårsakene varierer. Det handler sjelden om systemsvikt i prehospital kjede. Nødvendig utstyr og personale var tilgjengelig. I de fleste tilfeller var dødsårsaken knyttet til infeksjoner, prematuritet, sykdom i morkaken, og fordi mor ikke søkte etter nødvendig medisinsk hjelp, sier Gunnarsson.Gunnarssons forskning viser at flertallet av dem som føder uplanlagt utenfor sykehus, bor i distrikts-Norge og er unge kvinner som har født flere barn.– Å bo i et avsidesliggende strøk innebærer ofte lang reisevei mellom hjem og fødeinstitusjon, og risikoen for å føde før man rekker til fødeinstitusjon er derfor større, sier Gunnarsson.Likevel mener han at sentraliseringen av fødeomsorgen har vært bade fornuftig og nødvendig.– Sentraliseringen har gitt større og mer spesialiserte fødesteder og økt ekspertise, som igjen har resultert i at dødeligheten for barn født på institusjoner har gått ned år for år, forteller Gunnarsson.

fødsel
Nyheter
Næringsliv