Flere nøkkeltall fra USA

Private inntekter og forbruk fra forrige måned har tikket inn fra USA. 

Et enormt amerikansk flagg pryder New York Stock Exchange - Foto: CC

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at privat forbruk i USA steg 0,6 prosent på månedsbasis i november 2017.Det var ventet at det private forbruket ville stige 0,5 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.Forbruket i foregående måned viste en oppgang på 0,2 prosent.Private inntekterPrivate inntekter i USA var opp 0,3 prosent på månedsbasis i november, mot ventet 0,4 prosent. Inntektene i foregående måned var opp 0,4 prosent på månedsbasis.Kjerne-PCEKjerne-PCE i USA var opp 0,1 prosent i november, mot ventet 0,1 prosent. På årsbasis viser siste tall en oppgang på 1,5 prosent, mot 1,4 prosent i oktober og ventet 1,5 prosent.PCE-deflatoren var opp 0,2 prosent på månedsbasis, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent, og opp 1,8 prosent på årsbasis, mot ventet 1,8.