Flere nøkkeltall fra USA

Revidert BNP steg i 3. kvartal. 

Næringsliv

Revidert bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 3,2 prosent på årsbasis i 3. kvartal 2017, fra tidligere oppgang på 3,3 prosent. Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 3,3 prosent vekst på årsbasis.Privat forbruk steg for øvrig 2,3 prosent i kvartalet, mot ventet 2,3 prosent.BNP-prisindeksen steg 2,1 prosent, likt forventningen. Kjerneinflasjonen (PCE - personal consumption expenditures), Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, steg 1,3 prosent i kvartalet, mot ventet 1,4 prosent.

bnp
kjerne-pce
usa