Forbrukertilliten overrasker

Forbrukertillitsindeksen kommer inn på den positive siden.

Personlige egenskaper er vel så viktige som det faglige Foto: iStockPhoto

Foreløpig forbrukertillitsindeks for eurosonen i desember 2017 var 0,5, mot 0,1 i foregående måned.Indeksen var ventet til 0,2, ifølge Bloomberg-estimater.