Høyeste euro siden 2008

Euroen er på det høyeste nivået mot den norske kronen siden 2008. Samtidig er svenskekronen nå dyrere enn den norske.

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Foto: Are Haram, Finansavisen

Onsdag ettermiddag fikk vi nok et rykk oppover i EURNOK. DNB Markets-økonom Kjersti Haugland skriver i dagens morgenrapport at de ikke kan peke på spesifikke drivere bak bevegelsen."Kursen er nå oppe på 9,9860, bare litt lavere enn gårsdagens topp på 9,9885. Dette er det høyeste nivået siden rekorden på over 10 på julaften 2008. Likviditeten i kronemarkedet er svært lav, noe som gjør at bevegelsene blir store. Det er høy risiko for at kronen kan svekke seg videre frem mot nyttår, men vi tror den skal styrke seg igjen etter årsskiftet. Vi nevner også at 3-måneders NIBOR har falt med hele ti basispunkter de siste to dagene. Det skyldes internasjonale faktorer, og neppe nedjusterte renteforventninger i markedet", skriver Haugland.Onsdag formiddag kom nyheten om at Riksbanken ikke lenger vil gå hånd i hånd med ESB i politikkvalgene sine, fastslår Haugland fast.Sentralbanksjef Ingves og co valgte nemlig å avstå fra å øke verdipapirkjøpsprogrammet videre etter nyttår, som dermed blir stående på 290 milliarder svenske kroner. Nyheten førte til en bare kortvarig styrking av den svenske kronen.Men Ingves har ifølge Haugland ikke helt sluppet tak i Draghis hånd. Riksbankens balanse vil, i likhet med ESBs, øke videre neste år, nærmere bestemt med 40 milliarder svenske kroner. Torsdag morgen er svenskekronen så vidt mer verdt enn den norske; 1,001.