Jubler for svak krone

Eksportbedriftene kan juble for svak kronekurs.

Borregaard driver nå med utstrakt valutasikring for å sikre konkurranseevnen de neste årene. – Det er klart at en svak kronekurs er positiv for konkurransekraften vår, sier konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard til DN.– Går vi tilbake fire til fem år, er det en betydelig forbedring. Du må veldig langt tilbake for å se tilsvarende kursnivåer som det vi har nå, sier Sørlie.Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri sier at stemningen i norske eksportbedrifter er «ganske bra». Kronekursen blir trukket frem som en viktig faktor.– Det går bra internasjonalt og vi har en svært hyggelig kronekursutvikling, sier han.Sunde sier at man helt siden finanskrisen har sett et voldsomt prispress internasjonalt.- Den svake kronen har for den største delen av industrien vært en behagelig motvekt, sier direktøren til DN.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker