Det er SV og Arbeiderpartiet som nå har fremmet hver sine forslag om å utsette eller å trekke den pågående anbudsrunden om å drive hurtigrutestrekningen Bergen-Kirkenes, skriver DN.Ifølge avisen er målet å stille strengere miljøkrav til den fremtidige operatørens fartøyer. Saken skal behandles i Stortinget før jul. Venstre deler miljøbekymringen, og det gjør etter alt å dømme også Senterpartiet. Dermed kan det gå mot flertall for at ny kystrutekontrakt skyves ut i tid.– Dette vil bli svært dyrt. Med anbudsutsettelse og nye miljøkrav er det også risiko for at nye båter med hybrid- eller annen teknologi ikke kan leveres i tide til 2021, slik at det må komme en periode uten noe hurtigrutetilbud, sier Ketil Solvik-Olsen til DN.Han sier til avisen at han frykter også at eventuelle statlige bidrag til å utvikle skipsteknologi vil lede til en ny tvisterunde med Brussel.Han peker på at staten nå gir 640 millioner kroner året i tilskudd til Hurtigruten for å opprettholde tilbudet om daglige anløp til 34 havner. Det har tidligere vært to omfattende runder med Efta-kontrollorganet Esa, som har satt store spørsmålstegn ved statsstøtten.– Dette fikk vi til slutt så vidt godkjent, sier samferdselsministeren.NB! Trygve Hegnar er styreleder i Hurtigruten og eier 4,91 prosent av selskapet.