Kjøper Norsk Gjenvinning for over 4 mrd.

Norsk Gjenvinning er solgt til norsk oppkjøpsfond.

Oppkjøpsfondet Summa Equity kjøper gjenvinningsselskapet Norsk Gjenvinning fra de ansatte og oppkjøpsfondet Altor, skriver DN.Prisen er hemmelig, men avisen erfarer at transaksjonen er på rundt 4,2 milliarder kroner.Eierne vil sitte igjen med verdier for 1,9 milliarder kroner. Rundt 90 ansatte på eiersiden deler verdier for 148 millioner kroner. Ifølge DN blir mange av disse med videre som eiere.– Dette er hyggelig for mange av de ansatte som har lagt ned en enorm innsats for å forbedre selskapet år for år. Vi er glade for å få inn Summa som eiere, sier konsernsjef Erik Osmundsen. Han eier aksjer verdt rundt 50 millioner kroner.