- Lakseoppdrettere kan søke om vekst

Per Sandbergs trafikklys: Oppdrettere kan søke om vekst på tillatelser de allerede har.

Nærings- og fiskeridepartementet sendte i høst en ny forskrift om laksevekst på høring. Forskriften er nå vedtatt, og gjelder vekst på tillatelser oppdretterne allerede har.- Jeg er glad for at vi nå kan tilby oppdrettsnæringen den første muligheten til å vokse etter at vi innførte det nye trafikklyssystemet, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i en kommentar.120.000 per tonnTrafikklyssystemet skal ifølge departementet sikre bærekraftig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.Kysten er delt inn i 13 fargelagte soner. Fargen avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.Aktører i grønne produksjonsområder får tilbud om å vokse med to prosent på sine tillatelser. Dette innebærer et samlet tilbud på om rundt 8.000 tonn. Prisen er 120.000 kroner per tonn tillatelsen blir utvidet med, og søknadsfrist er 31. januar 2018.Kan gi én milliardDersom alle takker alle ja til tilbudet, kan det ifølge departementet gi offentlige inntekter på rundt én milliard kroner.Av dette vil 80 prosent gå til havbruksfondet. Det vil i så fall gi nesten 800 millioner til kommunene og fylkeskommunene. Det vil i løpet av 2018 bli lyst ut ytterligere vekst gjennom auksjon, som også vil innebære inntekter til kommunene og fylkeskommunene.- Kommuner og fylkeskommuner har akkurat fått utbetalt de første pengene fra havbruksfondet. Nå vil fondet bli tilført mer penger, som vi vil utbetale i 2018, sier fiskeriministeren.Les mer her.