Ledigheten skuffer

Ledigheten kommer inn høyere enn ventet (utvidet).

Antall personer registrert som helt ledige falt 200 i desember, viser sesongjusterte tall fra NAV. Dette er 13. måned på rad med fall i antallet registrerte ledige.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) falt med 400 personer.- Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017. Bruttoledigheten har falt fra 3,6 prosent ved starten av året til 3,1 prosent ved utgangen av året. Nedgangen har dermed vært større enn vi ventet ved forrige årsskifte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.I desember registrerte i snitt 770 personer seg som arbeidssøkere hos NAV hver virkedag. Dette er like mange som i november og nesten 300 færre enn i starten av 2016, da antallet nye arbeidssøkere var på sitt høyeste.Flere ledige i syv fylkerAntallet helt ledige falt i ni fylker i desember. Fallet var størst i Aust-Agder og Hedmark.Antallet helt ledige økte i syv fylker, med den største prosentvise økningen i Buskerud.Arbeidsledigheten falt eller var uendret for de fleste yrkesgruppene den siste måneden, men økte for fire yrkesgrupper.Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen butikk- og salgsarbeid, mens den største økningen fant sted i yrkesgruppen bygg og anlegg, fulgt av helse, pleie og omsorg.65.400 helt ledigeIfølge ikke-sesongjusterte tall var 65.400 personer registrert som helt ledige hos NAV i desember, 13.200 færre enn i desember i fjor.Ledigheten er nå på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i desember i fjor. Bloomberg-konsensus pekte mot 2,3 prosent.55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i desember.Totalt 85.000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 13.500 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.- Sterk trend ikke overMakroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets mener tallene er godt i tråd med Norges Banks forventning om gradvis lavere ledighet, og endrer ikke Norges Banks vurdering av kapasitetsutnyttelsen.- Antall ledige fortsetter nedover, men etter et kraftig fall i oktober og november, var nedgangen noe mer dempet i desember. Norges Bank signaliserte i forrige pengepolitiske rapport at den vil heve renten i desember 2018, gitt at økonomien utvikler seg slik den nå ser for seg, skriver hun i en oppdatering.Meglerhuset venter første renteøkning i september 2019, fordi det venter et svakere boligmarked i 2018 og lavere lønnsvekst i årene fremover enn Norges Bank anslår.Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets registrerer at fallet i ledigheten var mindre enn ventet, men at den nedadgående trenden fortsatt er ganske sterk.- Dette er første gang på lenge at jeg ikke må skrive at ledigheten falt mer enn ventet. Likevel, til tross for svakheten i desember, er ledigheten ned i snitt 1.300 personer i måneden de siste tre månedene, sammenlignet med 1.100 personer i første delen av 2017. Vi tror ikke den heller sterke, nedadgående trenden er over med dagens tall, skriver han i en oppdatering.Artikkelen fortsetter under grafen.

Hidemasa Nakamura, chief financial officer of the Tokyo 2020 Games, speaks on the updated version of the Games budget during a press conference in Tokyo Friday, Dec. 22, 2017. The latest price tag for the 2020 Tokyo Olympics has been trimmed slightly, but is still nearly twice the initial estimate even after a major cost-cutting effort. The organizers said Friday that the event will cost a total 1.35 trillion yen ($11.9 billion). (AP Photo/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko
Kilde: NAV.Færre ledige nesten overaltSammenlignet med desember i fjor, er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper - unntatt undervisning (der den er omtrent uendret).Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag, med 33 prosent færre helt ledige.Nærmest kommer industriarbeid, med 29 prosent færre ledige.Ved utgangen av desember var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport, samt bygg og anlegg, med 3,8 prosent av arbeidsstyrken.Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning, med 0,6 prosent.Faller mest i RogalandSammenlignet med desember i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker.Rogaland er fylket med størst nedgang, med 31 prosent færre helt ledige. Nærmest følger Møre og Romsdal med 23 prosent.Samtidig er arbeidsledigheten høyest i Rogaland og Aust-Agder, med hhv. 3,2 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken.Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent. Oppland og Troms følger begge på 1,6 prosent.20.400 nye ledige jobberI desember ble det registrert 20.400 nye ledige stillinger på nav.no.- Antallet nye utlysninger i NAVs stillingsportal har økt betraktelig etter at det nylig ble inngått samarbeid med ulike aktører i markedet, og fordi NAV forbedrer innhentingsmetodene. At det er en markant økning i statistikken over ledige stillinger kan derfor ikke tolkes som en økning i etterspørsel etter arbeidskraft alene, presiserer NAV.