Legger ned tollsted etter 116 år

Foto: Scanpix
Næringsliv

Tolletaten har vært til stede i Harstad i 116 år, men den tollmessige virksomheten i byen opphører ved årsskiftet.– At Harstad ikke er et grensetollsted har bidratt til at også kontrolloppgavene er blitt færre med årene. Tolletaten ser derfor ikke lenger behov for å opprettholde den tollfaglige aktiviteten i byen, sier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Norge.Åpningstiden ved Harstad tollsted er betydelig redusert de siste årene og publikum bruker stadig oftere digitale tjenester i kontakten med Tolletaten. I fjor ble både oppgaver og ansatte overført til skatteetaten.– Det er ikke lenger nok arbeidsoppgaver til de tre ansatte i Harstad, sier Joakimsen.

toll
Nyheter
Næringsliv