Mattilsynet opphever bekjempelsessone

Gladmelding for Grieg Seafood. 

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen for lokaliteten Tinnlandet, som drives av Grieg Seafood Finnmark AS, ifølge en melding mandag.Det var i juni det ble påvist ILA ved anleggene til Grieg Seafood.Anleggene i sonen er nå tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Overvåkingssonen rundt Tinnlandet vil fortsatt gjelde i to år fremover.