NHO tror fortsatt på moderat oppgang i norsk økonomi

Næringslivets Hovedorganisasjon forventer en årlig vekst i Fastlands-BNP på rundt 2 prosent i årene som kommer.

I år blir veksten bare 1,5 prosent, men 2017 ble bedre enn fryktet.– Oljeprisen er doblet siden bunnen, kostnadskutt har senket balanseprisene, og oljeinvesteringene har så godt som bunnet ut. I hele landet faller ledigheten, men mest i de hardest rammede regionene. Det samme kommer til uttrykk i vår kvartalsvise undersøkelse hos NHOs medlemsbedrifter: Gapet mellom landsdelene knappes inn, skriver NHO i sitt kvartalsvise økonomiske overblikk.Kronefall, rentekutt og massiv økning i oljepengebruken får æren for å ha holdt krisen unna i 2017.– Viktige deler av drahjelpen vi har hatt de siste årene, blir borte. Med høyere oljepris ligger kronesvekkelsen trolig bak oss. Etter en årlig økning i oljepengebruken på 21 milliarder kroner siden 2013, innebar statsbudsjettet bare 6 milliarder kroner mer i 2018. Og Norges Bank har varslet at renten skal opp på sikt.Positive utsikterNHO regner med en global vekst rundt 3,5 prosent, med nesten 5 prosent økning i vekstøkonomiene, og snaut 2 prosent i de rike landene.NHOs medlemsundersøkelse, Næringslivets økonomibarometer, viser at bedriftene er positive til markedssituasjonen og til markedsutsiktene. Det siste halvannet året har markedstilfredsheten tatt seg opp. 88 prosent av bedriftene rapporterte om god eller tilfredsstillende markedssituasjon i fjerde kvartal. 12 prosent meldte om dårlig markedssituasjon, markert færre enn for to år siden.Mæland fornøydNæringsminister Monica Mæland (H) er glad for de optimistiske tonene fra norsk næringsliv.– Dette føyer seg inn i rekken av gode nyheter om utviklingen i norsk økonomi de siste ukene. Arbeidsledigheten faller, og i Norges Banks regionale nettverk melder bedriftene om fortsatt vekst.– Økonomibarometeret peker i retning av stadig bedre stemning og økt optimisme i næringslivet. Det er bra at det gjelder for store deler av landet, og i alle store næringer. Det bekrefter at vi har lagt konjunkturbunnen bak oss, og at vi kan stå foran videre oppgang, sier Mæland.(©NTB)


Les også