Nøkkeltall fra Storbritannia

Storbritannia - Foto: AP

Britisk BNP steg med 0,4 prosent på kvartalsbasis i tredje kvartal og 1,7 prosent på årsbasis.Det var ventet en oppgang på 0,4 prosent på kvartalsbasis og en oppgang på 1,5 prosent på årsbasis.Foreløpige tall viste at BNP steg 0,4 prosent på kvartalsbasis og opp 1,5 prosent på årsbasis.