Oslo vil dele erfaringer om leverandører

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil dele erfaringer med private leverandører med mindre kommuner.

– Kommune-Norge trenger bedre verktøy til å følge opp sine kontrakter med private leverandører. Vi vil gjerne stille vår kunnskap om dette til disposisjon, sier Johansen til Aftenposten.– Vi må bruke den enorme innkjøpsmakten det offentlige har, til å påvirke markedet. Når en privat leverandør mister en kontrakt eller kastes ut av en kommune, må det gå alarm over hele landet om den leverandøren, sier Johansen. Han utfordrer kommuneorganisasjonen KS til å hjelpe kommuner å velge og følge opp leverandører.Tor Allstrin, som leder KS-advokatene, sier organisasjonen ikke har mandat til å gjennomføre anskaffelser eller kontroller på vegne av kommunene. Han legger til at en eventuell oversikt over useriøse leverandører reiser flere juridiske spørsmål.– Hva skal til for at man kommer inn på eller ut av en slik liste? Og hvem skal holde den oppdatert? Det er ikke en naturlig oppgave for KS, sier Allstrin.Johansen mener det ikke er noe i veien for at KS kan ta initiativ til at kommuner deler erfaringer med hverandre, selv om kommunene selv står for anskaffelsene.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker