Overraskende sterke tall fra Tyskland

Konsumprisene løfter seg mer enn ventet. 

Næringsliv

De tyske konsumprisene steg mer enn ventet i desember, viser de foreløpige tallene fra tyske statistikkmyndigheter.På månedsbasis var konsumprisindeksen i Tyskland opp 0,6 prosent, mens de var opp 1,7 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg.Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,5 prosent og 1,5 prosent, skriver TDN Finans.De EU-harmoniserte tallene viser en oppgang i konsumprisene på 0,8 prosent på månedsbasis og 1,6 prosent på årsbasis.Her var det ventet oppgang på henholdsvis 0,6 prosent og 1,4 prosent. 

tyskland
konsumprisindeksen
konsumpriser
inflasjon
Nyheter
Næringsliv