Rekordomsetning på kjøpesentrene før jul

Norske kjøpesentre har hatt en god julesesong.

Fra Stovner Senter. Foto: Scanpix
Næringsliv

Omsetningen fra 1. til 24. desember økte med 1,6 prosent fra i fjor, ifølge tall fra Kvarud Analyses julehandelsindeks*.– Mange senterledere er nok fornøyd med årets julehandel. Til tross for økende netthandel, ser vi at det fremdeles er slik at den store majoriteten av handelen før jul skjer i fysiske butikker, sier Bror Stende, direktør for Virke faghandel.– Nordmenn har særlig handlet mye i elektro- og interiørbutikker før jul. De har hatt god vekst gjennom hele måneden, sier Stende.Travlest siste ukenIfølge indeksen var det travlest den siste handleuken i desember.Omsetningsøkningen den uken var på 14,3 prosent fra samme uke i fjor.I år var det seks hele handledager i nevnte uke mot rundt 5,5 handledager i fjor.22. desember ble det også satt ny norsk rekord i kortbruk, ifølge tall fra betalingsformidleren Nets. Det ble betalt hele 3,9 milliarder kroner med kort denne dagen.– Det er særlig julematen som gjør at vi må ut med mye penger de siste dagene før jul, men også mange kjøpte nok inn de siste julegavene i siste liten, sier Stende.Hovedorganisasjonen Virke anslo at nordmenn ville bruke 56,3 milliarder kroner i desemberhandelen i år, tilsvarende en vekst på én prosent fra fjoråret.* Pga. juleferie omfatter kjøpesenterindeksen i uke 51 tall fra 135 kjøpesentre mot 200 i de øvrige fem ukene

julehandel
virke
nets
kjøpesenter
Nyheter
Næringsliv