- Rentefesten vil vare lenge

Kombinasjonen av fallende boligpriser og rekordhøy gjeldsbelastning hindrer Norges Bank i å øke renten raskt eller mye, tror professor.

Flere av økonomene i DNs rentepanel peker på at boligprisfallet i seg selv åpner for at renten kan holdes på dagens lave nivå i en lengre periode fremover, skriver avisen.Norges Bank har tidligere forklart at den har holdt renten høyere enn den ellers ville gjort på grunn av den kraftige veksten i boligprisene.– Det hensynet er ikke til stede lenger. Men fortsatt er det ikke slik at man må senke renten for å motvirke at boligprisene faller. Det er gunstig at boligprisene faller nå, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, til DN og fortsetter;– Utviklingen i boligmarkedet taler for at man kan holde lav rente lenger. Det er ikke noe som tyder på at renten skal opp veldig snart.Også professor Ragnar Torvik ved NTNU mener at argumentet om høyere rente er blitt mindre relevant i takt med nedgangen i boligprisene.– Boligprisfallet gjør at rentefesten varer lenger, sier NTNU-professoren til DN.Han tror det går minst ett år før renten i det hele tatt blir økt.– Og deretter, i løpet av en treårsperiode, har jeg veldig lite tro på at renten øker med mer enn ett prosentpoeng, sier Torvik.