Store selskaper får milliarder i innovasjonsstøtte

DNB får ti millioner i skatterabatt for å ha laget en ny digital lånetjeneste som skal gi kundene lån i ekspressfart. Giganter som Hydro, Yara og Kværner får også redusert skatteregning.

Næringsliv

- Pengene burde gå til selskaper som faktisk trenger dem, ikke til dem som allerede går med store overskudd, sier gründer Janne Sande Mathisen til DN, som sammen med ektemannen startet selskapet Smartfish for 16 år siden - og fikk god hjelp av Skattefunn, statens største støtteordning for innovasjon.Ordningen ble innført i 2002 og hensikten var at små- og mellomstore bedrifter skulle motiveres til forskning og utvikling. DNs gjennomgåelse viser at stadig mer av Skattefunn-milliardene nå går til de store selskapene. For fem år siden ble det gitt til sammen 275 millioner kroner i årlig støtte til store selskaper. I år opplyser Skatteetaten at tallet kan bli over en milliard.Siden starten er det ifølge DN hittil gitt over 20 milliarder kroner i Skattefunn-støtte, som enten gis i form av tilskudd eller skatterabatt.Totalt har DNB rett til 10,8 millioner i skatterabatt for i år og i fjor for sin nye lånetjeneste. Utviklingsbudsjettet var på 40 millioner kroner. Det er ingen som kan protestere hvis bedrifter går over maksimalgrensen for årlig skattefradrag ved å fordele Skattefunn-prosjektene på flere selskaper. I år kan hvert selskap få inntil åtte millioner kroner i Skattefunn-fradrag. Likevel får teknologi- og våpenselskapet Kongsberggruppen 13 millioner kroner i fradrag i år, fordelt på en rekke selskaper, skriver DN.Også Tine er blant selskapene som mottar mest i skattefradrag. Hittil har støtten vært viktig blant annet for utviklingen av osten Østavind, en melk med vitamin K2, og barneyoghurten Sprett, opplyser Kjetil Jørgensen, som leder utviklingen av ny produktportefølje hos Tine. Selskapet har budsjettert med 14,4 millioner kroner i skattefradrag for produktutvikling fordelt på årene 2016 til 2019.

skattefunn
innovasjon
janne sande mathisen
Nyheter
Næringsliv