Tall fra eurosonen

Tall fra eurosonen som forventet.

Konsumprisindeksen for eurosonen steg 1,5 prosent på årsbasis i november 2017, og 0,1 prosent på månedsbasis.Det var ventet som ventet, ifølge Bloomberg.Kjerneinflasjonen steg 0,9 prosent på årsbasis, som ventet.