Thommessen varsler endringer etter byggesmell

Fra før har Stortinget stevnet rådgivningsselskapet Multiconsult. Nå går det også mot endringer i måten slike byggesaker håndteres på.

Som siste taler i debatten om nysalderingen av statsbudsjettet for 2017 grep stortingspresident Olemic Thommessen (H) selv ordet i Stortinget onsdag.– Presidentskapet er opptatt av at vi skal ta lærdom av dette prosjektet i framtidige byggesaker, sa Thommessen og viste til at en arbeidsgruppe nedsatt av presidentskapet om kort tid vil avgi en rapport med anbefalinger om hvordan framtidige byggesaker bør håndteres.StatsbyggTydeligere formalisering av roller og ansvar mellom Stortingets ulike organer er blant det som ventes å bli anbefalt av arbeidsgruppen.Det vil også bli foreslått en løsning der Statsbygg bistår Stortinget i større byggeprosjekter, ifølge Thommessen, som varsler at rapporten blir sendt på høring til berørte departementer.Tidligere denne måneden ble det endelig avklart at Stortinget stevner rådgivningsselskapet Multiconsult for omfattende mislighold i forbindelse med Stortingets byggeprosjekt.Prisanslaget har økt fra opprinnelig 700 millioner kroner i 2013 til hele 1,8 milliarder kroner for byggingen av Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak samt ny innkjøringstunnel til garasjen under Stortinget.Kan økeKonsulentselskapet bestrider kravet og beskyldningene om grov uaktsomhet i byggeprosjektet som også er sterkt kritisert av Riksrevisjonen.Thommessen sa i sitt innlegg i Stortinget onsdag at framdriften har vært god i byggeprosjektet gjennom hele året.– Råbygget til Prinsens gate 26 vil stå ferdig som planlagt tidlig i 2018. De innvendige arbeidene pågår for fullt og vil være ferdige høsten 2018, sa stortingspresidenten.– Med P26, post- og varemottaket og innkjøringstunnelen får vi moderne og sikrede anlegg som gir gode rammer for det parlamentariske arbeidet i mange tiår framover, tilføyde Thommessen, som dessuten varsler vesentlig bedre kontorlokaler for partigruppene.(©NTB)