Tine skal bygge meieri for norsk ost i Irland

Tine har besluttet å bygge et stort meieri som skal produsere Jarlsbergost ved hjelp av irsk melk i Cork i Irland.

anders horntvedt

Norge er pålagt av WTO å kutte subsidiering av Jarlsbergost. Nå flagger Tine ut eksportproduksjonen av Jarlsbergost til Irland, skriver Dagens Næringsliv.På et styremøte i konsernet torsdag ble det besluttet bygging av et gigantmeieri i Cork med en ramme på 77 millioner euro.– Vi har utredet ulike alternativ og har nå tatt en endelig beslutning, sier konsernsjef Hanne Refsholt.Ifølge Tines beregninger ville eksport av Jarlsberg fra Norge vært ulønnsom.– Denne problemstillingen går mange år tilbake i tid både for Tine og Norge. Helt siden 2003 har det vært enighet om at eksportsubsidier ikke er en bra måte å drive internasjonal handel på, så utfasingen har vi lenge vært forberedt på. Det har likevel vært en lang prosess blant annet med eierne, sier hun.Når produksjonen på 90-100 millioner melk flagges ut, må det finnes annen avsetning for det norske melkevolumet for å unngå overproduksjon. Volumet tilsvarer 500 norske melkebruk og kan få store konsekvenser for norsk landbruk.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker