Tror Norges Bank høyner rentebanen

Eksperter tolker dagens tall.

Dagens tall fra SSB viste en kjerneinflasjon (KPI-JAE) på 1,0 prosent fra november i fjor til november i år.Kjerneinflasjonen falt dermed fra 1,1 prosent i oktober.- Nå jekker de opp rentebanenHandelsbanken Capital Markets påpeker at tallene er godt under konsensus på 1,2 prosent og Norges Banks prognoser på 1,3 prosent.- Selv uten de notorisk volatile flyprisene, var kjerneinflasjonen under Norges Banks forventninger i november. Alt i alt har kjerneinflasjonen kommet inn svakere enn ventet de tre siste månedene. Når det er sagt, kom dagens tall for sent til å være med i beslutningsgrunnlaget før denne ukens rentemøte, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en oppdatering.Han viser til at «cuten» ble satt sist fredag. - Uten dagens tall havner inflasjonstrenden mye nærmere Norges Bank. Vår forventning er at Norges Bank jekker opp rentebanen nå på torsdag. Vi tror den første renteøkningen fremskyndes med rundt regnet ett kvartal sammenlignet med september-prognosen. Det innebærer at en første renteøkning er priset inn innen mars 2019, og at sannsynligheten for en renteøkning september neste år stiger til 50 prosent, fortsetter Gonsholt Hov.- Kan bli vanskelig å nå måletSeniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker også på de volatile flyprisene, men også at matvareprisene har utviklet seg svakere enn normalt siden sommeren. - I fjor var det en unormalt svak utvikling i kjerneprisene i november og desember. Utviklingen i år ser ut til å følge samme mønster. I løpet av våren kan høstens svekkelse av kronen bidra til å løfte importprisveksten, men med gradvis sterkere krone og utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene, skriver han i en oppdatering. - Vi tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september. Dagens tall kommer trolig for sent til å påvirke Norges Banks rentebane som legges frem på torsdag, men ville i så fall ha vært en faktor som trekker rentebanene litt ned, legger Aamdal til.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker