Vi shopper mer

Black Friday trakk opp.

Næringsliv

Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at husholdningenes varekonsum var opp 2,0 prosent fra oktober til november.Oppgangen i november mer enn oppveier for den svake utviklingen måneden før, ifølge SSB.«Black Friday påvirker tallene sterkt, og konsumgrupper som klær og sko, husholdningsutstyr, kosmetikk og lignende viste sterk vekst. Disse konsumgruppene inngår i andre varer, som samlet sett steg 3,3 prosent og bidro til å trekke opp varekonsumet nærmere 1,4 prosentpoeng viser nye tall i Varekonsumindeksen», opplyser SSB i meldingen.Konsumet av elektrisitet og brensel steg 3,6 prosent, kjøp av biler og drivstoff steg 1,2 prosent, mens mat og drikkevarer gikk opp 0,5 prosent.Disse tre trakk opp det samlede varekonsumet om lag 0,2 prosentpoeng hver.Uten justering for sesongvariasjoner var husholdningenes varekonsum 2,7 prosent høyere i november 2017 enn i oktober.I november bestod varekonsumet av 31 prosent mat og drikkevarer, 10 prosent elektrisitet og brensel, 16 prosent kjøp og drift av biler og 43 prosent andre varer.

forbruker
konsum
varekonsum
Nyheter
Næringsliv